Cảnh cung bái tĩnh

Thế cờ đặc sắc
cảnh cung bái tĩnh

Cảnh cung bái tĩnh

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bak1C2/3Pa1R2/4b1N1N/9/9/9/4Pr3/5C3/3npr3/3K5

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2bak1C2/3Pa1R2/4b1N1N/9/9/9/4Pr3/5C3/3npr3/3K5%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. chốt 6 bình 5 – sĩ 4 tấn 5
  2. xe 3 bình 5 – tướng 5 bình 4
  3. mã 3 tấn 4 – tượng 5 thối 7
  4. xe 5 bình 6 – tướng 4 bình 5
  5. mã 1 tấn 3 – xe 6 thối 5
  6. pháo 4 bình 5 – tướng 5 bình 6
  7. xe 6 tấn 1

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang