Điên viên ẩm giản

Thế cờ đặc sắc
điên viên ẩm giản
Điên viên ẩm giản

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/1C2kab2/rN2a2R1/2r1c3b/9/9/5R3/9/7C1/9/3K5

Tiên thắng

  1. mã 8 tấn 6 – xe 3 thối 2
  2. xe 2 bình 5 – tướng 5 tấn 1 (1)
  3. xe 4 tấn 4 – tướng 5 thối 1
  4. xe 4 tấn 1 – tướng 5 tấn 1
  5. xe 4 thối 1 – tướng 5 thối 1
  6. pháo 2 tấn 7

CHÚ THÍCH

(1)

Nếu như 2… sĩ 6 tấn 5

3. pháo 2 tấn 7 – sĩ 5 thối 6

4. xe 4 tấn 5 – tướng 5 tấn 1

5. xe 4 thối 1 tiên thắng

Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan