Hãm địch vi trung

Thế cờ đặc sắc
hãm địch vi trung
Hãm địch vi trung

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/N2k1a3/5P3/3a5/9/9/9/9/C3RA3/4Nr3/2p1K1pnc

Tiên thắng

  1. xe 5 tấn 7 – tướng 4 bình 5
  2. mã 9 thối 7 – tướng 5 bình 4
  3. pháo 9 bình 6 – sĩ 4 thối 5
  4. mã 5 tấn 6 – sĩ 5 tấn 4
  5. mã 6 tấn 5 – sĩ 4 thối 5
  6. mã 5 tấn 6
Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan