Hào soái tâm phục

Thế cờ đặc sắc
Hào soái tâm phục

Hào soái tâm phục

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4rc3/4ak3/9/9/9/9/9/2R6/3pA4/cr1AKC3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/4rc3/4ak3/9/9/9/9/9/2R6/3pA4/cr1AKC3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 7 bình 4 – sĩ 5 tấn 6
  2. xe 4 bình 5 – sĩ 6 thối 5
  3. sĩ 5 tấn 4 – sĩ 5 tấn 6
  4. xe 5 tấn 6 – xe 5 tấn 1
  5. sĩ 4 thối 5

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang