Ngũ bá tranh hùng

Thế cờ đặc sắc
Ngũ bá tranh hùng

Ngũ bá tranh hùng

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2Rnkab2/4a2cC/4P3b/3N5/9/9/9/3p4r/r3p4/2RK5

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2Rnkab2/4a2cC/4P3b/3N5/9/9/9/3p4r/r3p4/2RK5%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. mã 6 tấn 4 – pháo 8 bình 6 (1)
  2. chốt 5 tấn 1 – sĩ 6 tấn 5
  3. pháo 1 tấn 1 – sĩ 5 thối 6
  4. tiền xe bình 6 – tướng 5 tấn 1
  5. pháo 1 thối 1 – tướng 5 tấn 1
  6. xe 7 tấn 7

CHÚ THÍCH

(1) Nếu như 1… sĩ 5 tấn 6

2. tiền xe bình 6 – tướng 5 bình 4

3. xe 7 tấn 9 – tiên thắng

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan