Nhất phu đang quan

Thế cờ đặc sắc
nhất phu đang quan
Nhất phu đang quan

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/6b2/9/3k4C/4P4/9/9/9/4R4/3r1p3/4K1B2

Tiên thắng

  1. chốt 5 tấn 1 – tướng 4 thối 1
  2. chốt 5 tấn 1 – tướng 4 thối 1
  3. pháo 1 bình 6

Bên Hậu có các khả năng tiếp tục như sau:

(a)

3… xe 4 thối 6

4. chốt 5 tấn 1 – tướng 4 tấn 1

5. xe 5 tấn 6 Tiên thắng

(b)

3… chốt 6 bình 5

4. xe 5 thối 1 – xe 4 bình 5

5. tướng 5 tấn 1 – tượng 7 tấn 5

6. pháo 6 thối 7 – tượng 5 tấn 3

7. pháo 6 bình 5 – tượng 3 thối 1

8. tượng 3 tấn 5 – tượng 1 thối 3

9. tượng 5 tấn 7 – tượng 3 tấn 1

10. pháo 5 bình 7 Tiên thắng

(c)

3… tượng 7 tấn 9

4. chốt 5 bình 4 – tượng 9 tấn 7

5. xe 5 tấn 7 – tướng 4 tấn 1

6. chốt 4 bình 5 – tướng 4 tấn 1

7. xe 5 bình 6 Tiên thắng

Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan