Phi hoàng kết lộ

Thế cờ đặc sắc
Phi hoàng kết lộ

Phi hoàng kết lộ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2r6/4akN2/C3P2c1/1C7/7r1/8R/9/5p3/4p4/5K3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2r6/4akN2/C3P2c1/1C7/7r1/8R/9/5p3/4p4/5K3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 1 bình 4 – pháo 8 bình 6
  2. pháo 9 tấn 1 – tướng 6 thối 1
  3. xe 4 tấn 3 – sĩ 5 tấn 6
  4. pháo 8 bình 4 – sĩ 6 thối 5
  5. chốt 5 bình 4

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang