Sách mã điện quân

Thế cờ đặc sắc
sách mã điện quân

Sách mã điện quân

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a1k3/1Nc1a1R2/5rN2/9/9/9/9/9/3p5/4K1Rrc

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/3a1k3/1Nc1a1R2/5rN2/9/9/9/9/9/3p5/4K1Rrc%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. tiền xe tấn 1 – tướng 6 tấn 1
  2. xe 3 bình 4 – sĩ 5 thối 6
  3. mã 3 tấn 2 – xe 8 thối 9
  4. xe 3 tấn 8 – pháo 3 bình 7
  5. mã 8 tấn 6

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan