Tham thần mão dậu

Thế cờ đặc sắc
tham thần mão dậu
Tham thần mão dậu

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3ak4/2n1aP3/2P6/6p2/9/6P2/2P6/C1N1BK3/6p2/R1B1r4

Tiên thắng

  1. pháo 9 tấn 7 – mã 3 thối 1
  2. tượng 7 tấn 9 – xe 5 bình 1
  3. tượng 5 thối 7

Đến đây xe, mã bên Hậu không thể hoạt động, bên Tiên tiếp tục đưa chốt lộ 7 qua sông, tiêu diệt chốt 7 bên Hậu, bên Tiên hơn chốt thắng thế.

Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan