Tôi lữ khách...qua bao miền sương gió Duyên cớ gì...chỉ nhớ mỗi em thôi? Đà Lạt ơi...tim bổi hổi, bồi hồi Chuyện xưa cũ...ngày nào như vẫn đó...   Có một lần...gã giang hồ hỏi nhỏ: " Này Xuân Hương, sao duyên dáng, mặn mà? Hồ Than Thở...thắt gan ruột chi lạ?...