Cờ tàn giải trí: Kĩ thuật điêu luyện với một pháo và mã tạo nên gọng kìm trói chặt xe đối phương

Cờ tàn giải trí: Kĩ thuật điêu luyện với một pháo và mã tạo nên gọng kìm trói chặt xe đối phương

Cờ tàn giải trí: Kĩ thuật điêu luyện với một pháo và mã tạo nên gọng kìm trói chặt xe đối phương. Kĩ thuật điều quân pháo và mã tuyệt hay trong cờ tàn. Với 1 quân pháo và 1 quân mã tưởng chừng như thất bại trước 1 xe mạnh của đen nhưng với tính toán thâm sâu đã giúp...
Cờ tàn giải trí: Kinh nghiệm lão luyện vận quân trong cờ tàn. Đòn kiềm chế Tướng, Sĩ, Tượng quá hay

Cờ tàn giải trí: Kinh nghiệm lão luyện vận quân trong cờ tàn. Đòn kiềm chế Tướng, Sĩ, Tượng quá hay

Cờ tàn giải trí: Kinh nghiệm lão luyện vận quân trong cờ tàn Trong thế cờ tàn này, người chơi phải có kiến thức cờ tàn thật vững thì mới có thể nhìn thấy được nước đi giành chiến thắng. Kĩ thuật điều quân mã kiềm chế hết tướng, tượng rồi tới sĩ rất hay. Kinh nghiệm...