Âm lăng thất đạo

Thế cờ đặc sắc
âm lăng thất đạo

Âm lăng thất đạo

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1R2c1/R3a4/1n2kaN2/4p4/2bP5/6C2/9/9/3r1r3/4K4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2b1R2c1/R3a4/1n2kaN2/4p4/2bP5/6C2/9/9/3r1r3/4K4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. mã 3 tấn 4 – tướng 5 bình 4
  2. xe 9 bình 6 – mã 2 thối 4 (1)
  3. chốt 6 tấn 1 – xe 4 thối 5
  4. pháo 3 tấn 3

CHÚ THÍCH

(1) Nếu như 2… tướng 4 thối 1,

3. xe 5 bình 6 – tướng 4 thối 1

4. pháo 3 tấn 5 Tiên thắng

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan