Hàng long phục hổ

Thế cờ đặc sắc
Hàng long phục hổ

Hàng long phục hổ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3k5/2P1a4/c8/1r3N3/9/9/5R2P/C8/4p4/5K3

Giải bàn cờ:  https://cotuong.top/giai-co-the/3k5/2P1a4/c8/1r3N3/9/9/5R2P/C8/4p4/5K3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. chốt 7 tấn 1 – tướng 4 tấn 1
  2. xe 4 bình 6 – pháo 1 bình 4
  3. xe 6 tấn 4 – sĩ 5 tấn 4
  4. pháo 9 bình 6 – xe 2 bình 4 (1)
  5. pháo 6 tấn 3

Các quân bên Hậu đều không thể hoạt động, chỉ còn cách đi chốt 5 bình 4, chốt 4 bình 3… bên Tiên tiếp tục tiến chốt lộ 1 qua hà. Tiên thắng.

CHÚ THÍCH

(1) Nếu như 4… sĩ 4 thối 5

5. mã 4 thối 6 chiếu bắt xe. Tiên thắng

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan