Bạo hổ bằng hà

Thế cờ đặc sắc
bạo hổ bằng hà

Bạo hổ bằng hà

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/C3kab2/4a4/N3b4/2N6/9/3C5/9/3A2r2/3K3c1/3A2n1c

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/C3kab2/4a4/N3b4/2N6/9/3C5/9/3A2r2/3K3c1/3A2n1c%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. pháo 6 tấn 5 – tướng 5 bình 4
  2. mã 9 tấn 8 – tượng 5 thối 3
  3. mã 8 thối 7 – tướng 4 tấn 1
  4. tiền mã thối 9 – tướng 4 tấn 1
  5. mã 9 tấn 8

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang