Biến hiện xuất hoạt

Thế cờ đặc sắc
biến hiện xuất hoạt

Biến hiện xuất hoạt

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1ka1r1/3Pa4/5Rc2/5Nr2/9/9/9/7C1/C2p5/4K4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2b1ka1r1/3Pa4/5Rc2/5Nr2/9/9/9/7C1/C2p5/4K4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. pháo 9 tấn 8 – tượng 3 tấn 1
  2. chốt 6 tấn 1 – tướng 5 bình 4
  3. xe 4 bình 6 – sĩ 5 tấn 4
  4. pháo 2 bỉnh 6 – sĩ 4 thối 5
  5. mã 4 tấn 6 – xe 7 bình 4
  6. mã 6 tấn 7

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang