Biên phong kinh lỗ

Thế cờ đặc sắc
biên phong kinh lỗ

Biên phong kinh lỗ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2C6/5k3/bP1Nn1R1n/1r7/6R2/9/5c3/3p5/4p4/3K5

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2C6/5k3/bP1Nn1R1n/1r7/6R2/9/5c3/3p5/4p4/3K5%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. hậu xe bình 4 – tướng 6 bình 5
  2. xe 3 bình 5 – tướng 5 tấn 1
  3. xe 4 tấn 2 – tướng 5 thối 1
  4. xe 4 tấn 1 – tướng 5 tấn 1
  5. pháo 7 thối 2 – tướng 5 bình 4
  6. pháo 7 bình 9

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang