Biến sinh trử dịch

Thế cờ đặc sắc
biến sinh trử dịch
Biến sinh trử dịch

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/1R1a5/2P1k4/1n2b4/4c4/9/9/9/2C5R/4r1r2/5K3

Tiên thắng

  1. chốt 7 bình 6 – mã 2 thối 4 (1)
  2. xe 1 tấn 6 – tướng 5 thối 1
  3. pháo 7 tấn 7 – sĩ 4 tấn 5
  4. pháo 7 thối 1 – sĩ 5 thối 4
  5. xe 1 bình 5 – pháo 5 thối 2
  6. pháo 7 tấn 1

CHÚ THÍCH

(1)

Nếu như 1… tướng 5 bình 4

2. xe 8 thối 1 – tướng 4 tấn 1

3. xe 8 thối 1 – tướng 4 thối 1

4. xe 8 tấn 1 – tướng 4 tấn 1

5. xe 1 bình 6 – pháo 5 bình 4

6. xe 6 tấn 4 tiên thắng

Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan