Chiến như biệt hỏa

Thế cờ đặc sắc
chiến như biệt hỏa
Chiến như biệt hỏa

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1ka3/4a3c/4b4/6n2/7RN/9/9/3CCR3/2rp1p3/4KAr1c

Tiên thắng

  1. xe 4 tấn 7 – tướng 5 bình 6
  2. xe 2 tấn 4 – tướng 6 tấn 1
  3. mã 1 tấn 2 – tướng 6 tấn 1
  4. xe 2 bình 4 – sĩ 5 thối 6
  5. pháo 6 tấn 5 – tượng 5 tấn 3
  6. pháo 5 tấn 5
Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan