Đam tuyết điền tĩnh

Thế cờ đặc sắc
Đam tuyết điền tĩnh

Đam tuyết điền tĩnh

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3ak3r/4a1R2/b1C1bc3/1N2C3N/9/3p5/2n6/3K5/9/r8

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/3ak3r/4a1R2/b1C1bc3/1N2C3N/9/3p5/2n6/3K5/9/r8%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 3 tấn 1 – xe 9 bình 7
  2. pháo 7 tấn 2 – tượng 1 thối 3
  3. mã 8 tấn 7 – tướng 5 bình 6
  4. mã 1 tấn 3 – xe 7 tấn 2
  5. pháo 5 bình 4

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang