Đan sơn khởi phụng

Thế cờ đặc sắc
Đan sơn khởi phụng

Đan sơn khởi phụng

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/1R1c1ab2/5k3/3r1a3/3C5/6b1N/3R5/9/3AB4/2p1p4/3K1N1rc

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/1R1c1ab2/5k3/3r1a3/3C5/6b1N/3R5/9/3AB4/2p1p4/3K1N1rc%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

 1. xe 8 thối 1 – pháo 4 tấn 1
 2. xe 8 bình 6 – xe 4 thối 1
 3. mã 1 tấn 3 – tướng 6 bình 5
 4. xe 6 bình 5 – tượng 7 thối 5
 5. xe 5 tấn 3 – tượng 7 tấn 5
 6. pháo 6 bình 5 – tượng 5 tấn 3
 7. pháo 5 thối 5 – tượng 3 thối 5
 8. tượng 5 thối 3 – tượng 5 tấn 3
 9. mã 4 tấn 5 – tượng 3 thối 5
 10. mã 5 tấn 4 – tượng 5 tấn 3
 11. mã 4 tấn 5 – tượng 3 thối 5
 12. mã 5 tấn 7

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan