Địa phú binh cường

Thế cờ đặc sắc
địa phú binh cường
Địa phú binh cường

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4kabC1/4a4/4b2N1/5P3/9/9/9/6Cr1/R1pp4r/R3K4

Tiên thắng

  1. Tiền xe tấn 8 – sĩ 5 thối 4
  2. Tiền xe bình 6 – tướng 5 bình 4
  3. mã 2 tấn 4 – tướng 4 bình 5
  4. xe 9 tấn 9 – tướng 5 tấn 1
  5. pháo 3 tấn 6 – tướng 5 bình 6
  6. chốt 4 tấn 1 – tướng 6 bình 5
  7. chốt 4 bình 5 – tướng 5 bình 4
  8. chốt 5 bình 6 – tướng 4 tấn 1
  9. xe 9 bình 6
Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan