Dược lý thôn nhĩ

Thế cờ đặc sắc
Dược lý thôn nhĩ

Dược lý thôn nhĩ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/6b2/1N1R5/5k3/9/9/9/9/4p4/2Rp1p2r/4K4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/6b2/1N1R5/5k3/9/9/9/9/4p4/2Rp1p2r/4K4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 7 tấn 6 – tượng 7 tấn 5
  2. xe 7 bình 5 – tướng 6 bình 5
  3. mã 8 thối 7 – tướng 5 bình 6
  4. mã 7 thối 5 – tướng 6 bình 5
  5. mã 5 tấn 3 – tướng 5 bình 6
  6. xe 6 bình 4

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang