Dược mã độ giang

Thế cờ đặc sắc
dược mã độ giang

Dược mã độ giang

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b2a3/C3a4/3kb4/9/9/5RN2/9/1C7/r2r1p3/4K4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2b2a3/C3a4/3kb4/9/9/5RN2/9/1C7/r2r1p3/4K4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 4 bình 6 – xe 4 thối 3
  2. mã 3 tấn 5 – tướng 4 thối 1
  3. mã 5 tấn 7 – tướng 4 thối 1
  4. pháo 8 tấn 7 – tượng 3 tấn 1
  5. pháo 9 tấn 1

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang