Khốn ngụy chế yến

Thế cờ đặc sắc
khốn ngụy chế yến
Khốn ngụy chế yến

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3k1a3/4a4/4P4/9/6C2/9/9/2R1B1r2/5p1p1/3AK4

Tiên thắng

  1. xe 7 tấn 7 – tướng 4 tấn 1
  2. xe 7 thối 1 – tướng 4 thối 1
  3. tượng 5 tấn 3 – xe 7 thối 2
  4. pháo 3 tấn 4 – xe 7 thối 5
  5. xe 7 tấn 1 – tướng 4 tấn 1
  6. chốt 5 tấn 1 – sĩ 6 tấn 5
  7. xe 7 bình 3

Bên Tiên một xe thắng bên Hậu hai chốt một sĩ

Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan