Kiển tơ tự phược

Thế cờ đặc sắc
Kiển tơ tự phược

Kiển tơ tự phược

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4k4/4a3R/4Pa3/7C1/4p4/9/9/2r6/5r3/3K5

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/4k4/4a3R/4Pa3/7C1/4p4/9/9/2r6/5r3/3K5%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 1 tấn 1 – sĩ 5 thối 6
  2. pháo 2 tấn 3 – sĩ 6 tấn 5
  3. pháo 2 thối 6 – sĩ 5 thối 6
  4. chốt 5 tấn 1 – tướng 5 tấn 1
  5. pháo 2 bình 5 – tướng 5 bình 6
  6. xe 1 thối 1

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang