Liên châu kích hưởng

Thế cờ đặc sắc
liên châu kích hưởng
Liên châu kích hưởng

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3ak4/4a4/4b4/6N2/9/3rC4/4c4/4BR2C/1n1rA4/4KA3

Tiên thắng

  1. xe 4 tấn 7 – tướng 5 bình 6
  2. mã 3 tấn 2 – tướng 6 bình 5
  3. mã 2 thối 4 – tướng 5 bình 6
  4. pháo 1 bình 4 – pháo 5 bình 6
  5. pháo 5 bình 4 – hậu xe bình 6
  6. pháo 4 tấn 2
Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan