Long châu cạnh độ

Thế cờ đặc sắc
Long châu cạnh độ

Long châu cạnh độ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bak4/4aPPP1/4b4/3N5/2r1C4/9/9/3R2nr1/4Ap3/3AK3c

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2bak4/4aPPP1/4b4/3N5/2r1C4/9/9/3R2nr1/4Ap3/3AK3c%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. chốt 4 tấn 1 – tướng 5 bình 6
  2. xe 6 bình 4 – tướng 6 bình 5
  3. mã 6 tấn 4 – tướng 5 bình 6
  4. chốt 3 tấn 1 – tượng 5 thối 7
  5. mã 4 tấn 6

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan