Mãnh hổ nhập sơn

Thế cờ đặc sắc
mãnh hổ nhập sơn

Mãnh hổ nhập sơn

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bakcb2/4a4/9/2N6/1C7/3R5/4R4/4K4/5r3/2n2r3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2bakcb2/4a4/9/2N6/1C7/3R5/4R4/4K4/5r3/2n2r3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 6 tấn 5 – pháo 6 bình 4
  2. xe 5 tấn 5 – tướng 5 bình 6
  3. xe 5 tấn 1 – tướng 6 tấn 1
  4. xe 5 bình 4 – tướng 6 thối 1
  5. mã 7 tấn 6 – tướng 6 tấn 1
  6. pháo 8 tấn 3

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang