Minh hoàng du nguyệt

Thế cờ đặc sắc
minh hoàng du nguyệt

Minh hoàng du nguyệt

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1ka3/4a4/b6c1/7N1/2P1p4/1CR1C4/2P6/2n1p1nr1/8R/1rB1K4

Tiên thắng

  1. mã 2 tấn 4 – tướng 5 bình 4
  2. xe 1 bình 6 – sĩ 5 tấn 4
  3. pháo 5 bình 6 – sĩ 4 thối 5
  4. chốt 7 bình 6 – sĩ 5 tấn 4
  5. chốt 6 bình 5 – sĩ 4 thối 5
  6. pháo 6 bình 3 – sĩ 5 tấn 4
  7. pháo 3 tấn 5 – sĩ 6 tấn 5
  8. xe 7 tấn 5 – tượng 1 thối 3
  9. pháo 8 bình 6

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan