Ngoại nhương tứ di

Thế cờ đặc sắc
Ngoại nhương tứ di

Ngoại nhương tứ di

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a1k2C/3ra4/4b4/9/6b1N/6cR1/9/3n5/4r4/3K3R1

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/3a1k2C/3ra4/4b4/9/6b1N/6cR1/9/3n5/4r4/3K3R1%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. tiền xe tấn 5 – tướng 6 tấn 1 (1)
  2. mã 1 tấn 2 – tướng 6 tấn 1
  3. mã 2 tấn 3 – pháo 7 thối 5
  4. hậu xe tấn 7 – pháo 7 tấn 2
  5. xe 2 bình 3 – tướng 6 thối 1
  6. xe 2 thối 1 – tướng 6 thối 1
  7. xe 3 tấn 2

CHÚ THÍCH

(1) Nếu 1… tượng 5 thối 7

2. xe 2 bình 3 – tướng 6 tấn 1

3. mã 1 tấn 3 – pháo 7 thối 2

4. xe 2 tấn 8 – pháo 7 thối 2

5. xe 3 thối 1 – tướng 6 thối 1

6. xe 2 tấn 1 – Tiên thắng

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan