Nhị long nhiễu thất

Thế cờ đặc sắc
Nhị long nhiễu thất
Nhị long nhiễu thất

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a1kb2/4a4/4b4/5NN2/9/9/9/9/3r4c/4K1n2

Tiên thắng

  1. mã 3 tấn 2 – tướng 6 bình 5
  2. mã 4 tấn 3 – tướng 5 bình 6
  3. mã 3 thối 5 – tướng 6 bình 5
  4. mã 5 tấn 3 – tướng 5 bình 6
  5. mã 3 thối 2 – tướng 6 bình 5
  6. hậu mã tấn 4
Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan