Phi kình thôn điếu

Thế cờ đặc sắc
phi kình thôn điếu
Phi kình thôn điếu

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bak4/C3a2NR/4b4/9/6p2/1C2c4/9/4B4/1r2A1c2/3RKAr2

Tiên thắng

  1. mã 2 thối 4 – sĩ 5 tấn 6 (1)
  2. xe 6 tấn 9 – tướng 5 bình 4
  3. pháo 9 tấn 1 – tượng 3 tấn 1
  4. pháo 8 tấn 5

CHÚ THÍCH

(1)

Nếu 1… tướng 5 bình 6

2. xe 1 bình 4 – tướng 6 bình 5

3. xe 4 bình 5 – tướng 5 tấn 1

4. pháo 8 tấn 4 Tiên thắng

Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan