Phong điên đắc lộ

Thế cờ đặc sắc
Phong điên đắc lộ

Phong điên đắc lộ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1k4/2P6/3Rn1P2/9/4r4/9/9/3R5/4r4/3K5

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2b1k4/2P6/3Rn1P2/9/4r4/9/9/3R5/4r4/3K5%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. tiền xe bình 5 – tượng 3 tấn 5
  2. xe 6 tấn 7 – tướng 5 tấn 1
  3. chốt 7 bình 6 – tướng 5 bình 6
  4. chốt 3 tấn 1 – tướng 6 tấn 1
  5. xe 6 bình 4

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang