Quần hổ tranh xan

Thế cờ đặc sắc
Quần hổ tranh xan

Quần hổ tranh xan

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bk1a3/1R2a2N1/rCc1b4/9/9/9/9/4C2R1/3r1p3/4K4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2bk1a3/1R2a2N1/rCc1b4/9/9/9/9/4C2R1/3r1p3/4K4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 8 bình 6 – tướng 4 tấn 1
  2. mã 2 tấn 4 – sĩ 5 thối 6
  3. xe 2 tấn 6 – sĩ 6 tấn 5
  4. xe 2 bình 5 – tướng 4 thối 1
  5. pháo 8 tấn 2

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang