Tam khí chu du

Thế cờ đặc sắc
tam khí chu du

Tam khí chu du

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1ka3/3Pa4/4b1c2/6RC1/3R2c2/8C/9/2n6/3p3r1/4K4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2b1ka3/3Pa4/4b1c2/6RC1/3R2c2/8C/9/2n6/3p3r1/4K4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. pháo 1 tấn 5 – hậu pháo thối 2
  2. chốt 6 tấn 1 – sĩ 5 thối 4
  3. xe 6 tấn 4 – tướng 5 bình 4
  4. xe 3 bình 6 – tướng 4 bình 5
  5. pháo 2 bình 5

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang