Tứ ẩn châu tri

Thế cờ đặc sắc
tứ ẩn châu tri

Tứ ẩn châu tri

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3aka3/9/4b2R1/4P2N1/6b2/7C1/7c1/9/2nrA4/4KA3

Giải cờ thế: https://cotuong.top/giai-co-the/3aka3/9/4b2R1/4P2N1/6b2/7C1/7c1/9/2nrA4/4KA3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 2 bình 5 – sĩ 4 tấn 5
  2. mã 2 tấn 4 – tướng 5 bình 4
  3. pháo 2 tấn 5 – tướng 4 tấn 1
  4. xe 5 bình 6 – tướng 4 tấn 1
  5. pháo 2 thối 2 – tượng 7 thối 5
  6. chốt 5 tấn 1 – tướng 4 thối 1
  7. chốt 5 bình 6 – tướng 4 thối 1
  8. pháo 2 tấn 2

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang