Tứ diện tuyền nhiễu

Thế cờ đặc sắc
Tứ diện tuyền nhiễu

Tứ diện tuyền nhiễu

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/C2R4c/5k3/b2a1N2b/2R6/9/9/9/4p4/3nr1p2/c4K2C

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/C2R4c/5k3/b2a1N2b/2R6/9/9/9/4p4/3nr1p2/c4K2C%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

 1. xe 7 tấn 2 – sĩ 4 thối 5
 2. xe 7 bình 5 – tướng 6 bình 5
 3. mã 4 thối 6 – tướng 5 tấn 1
 4. mã 6 thối 4 – tướng 5 thối 1
 5. mã 4 tấn 3 – tướng 5 tấn 1
 6. mã 3 tấn 4 – tướng 5 thối 1
 7. xe 6 thối 1 – tướng 5 thối 1
 8. pháo 1 tấn 9 – tượng 9 thối 7
 9. mã 4 thối 3 – tượng 7 tấn 9
 10. xe 6 bình 5 – tướng 5 bình 4
 11. mã 3 tấn 4 – tượng 9 thối 7
 12. mã 4 thối 6 – tượng 7 tấn 9
 13. mã 6 tấn 8 – pháo 1 thối 9
 14. mã 8 thối 7

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan