Tứ tướng xuất tái

Thế cờ đặc sắc
tứ tướng xuất tái

Tứ tướng xuất tái

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/C3ka3/4a2r1/N3b4/3C5/3N5/9/9/5p3/4p4/5K3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/C3ka3/4a2r1/N3b4/3C5/3N5/9/9/5p3/4p4/5K3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

 1. pháo 6 tấn 3 – tướng 5 bình 4
 2. mã 9 tấn 8 – tượng 5 thối 3
 3. mã 8 thối 7 – tướng 4 tấn 1
 4. mã 7 thối 5 – tướng 4 tấn 1
 5. mã 5 thối 7 – tướng 4 thối 1
 6. mã 7 tấn 8 – tướng 4 tấn 1
 7. mã 8 tấn 7 – tướng 4 thối 1
 8. mã 7 thối 8 – tướng 4 thối 1
 9. mã 6 tấn 7 – tướng 4 bình 5
 10. mã 8 tấn 7 – sĩ 5 thối 4
 11. tiền mã thối 6 – tướng 5 tấn 1
 12. mã 6 thối 7 – tướng 5 bình 6
 13. hậu mã tấn 5 – tướng 6 tấn 1
 14. pháo 9 thối 2

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan