Tuyết dạ phỏng hiền

Thế cờ đặc sắc
tuyết dạ phỏng hiền

Tuyết dạ phỏng hiền

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/1c2kar2/3Pa4/N3b4/4C2R1/2b1CR3/9/9/9/5p3/2rnK4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/1c2kar2/3Pa4/N3b4/4C2R1/2b1CR3/9/9/9/5p3/2rnK4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 4 tấn 4 – tướng 5 bình 6
  2. xe 2 bình 4 – tướng 6 bình 5
  3. chốt 6 bình 5 – tướng 5 bình 4
  4. chốt 5 bình 6 – tướng 4 tấn 1
  5. mã 9 thối 7 – tướng 4 tấn 1
  6. mã 7 tấn 8 – tướng 4 thối 1
  7. xe 4 tấn 2

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang