Uyên ương hí thủy

Thế cờ đặc sắc
Uyên ương hí thủy

Uyên ương hí thủy

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4kab1C/4a4/9/1R7/4P1N2/2N3B2/1n5r1/4n4/4A4/c1BAK4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/4kab1C/4a4/9/1R7/4P1N2/2N3B2/1n5r1/4n4/4A4/c1BAK4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 8 tấn 3 – sĩ 5 thối 4
  2. mã 3 tấn 4 – tướng 5 tấn 1
  3. xe 8 thối 1 – tướng 5 tấn 1
  4. chốt 5 tấn 1 – tướng 5 bình 6
  5. chốt 5 bình 4 – tướng 6 bình 5
  6. chốt 4 tấn 1 – tướng 5 bình 6
  7. mã 7 tấn 6 – tướng 6 bình 5
  8. xe 8 thối 1

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang