Xích tâm báo quốc

Thế cờ đặc sắc
xích tâm báo quốc
Xích tâm báo quốc

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3k1aP2/8C/5a3/4R1N2/9/9/9/6n2/3r1p3/4K4

Tiên thắng

  1. xe 5 tấn 3 – tướng 4 tấn 1
  2. mã 3 tấn 4 – sĩ 6 tấn 5
  3. xe 5 thối 1 – sĩ 6 thối 5
  4. mã 4 thối 5 – tướng 4 thối 1 (1)
  5. pháo 1 tấn 1 – sĩ 5 thối 6
  6. chốt 3 bình 4

CHÚ THÍCH

(1)

Nếu 4… tướng 4 tấn 1

5. mã 5 thối 7 Tiên thắng

Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan