Chỉ huy nhược định

Thế cờ đặc sắc
chỉ huy nhược định
Chỉ huy nhược định

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bk1a3/1R2RN3/b3na3/2n6/9/1C7/9/9/3r1p2r/1Cc1K4

Tiên thắng

  1. xe 8 bình 6 – mã 3 thối 4
  2. tiền pháo tấn 5 – mã 4 thối 2
  3. xe 5 bình 8 – tướng 4 bình 5
  4. pháo 8 tấn 9 – xe 4 thối 8
  5. mã 4 thối 6
Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan