Dương hương khóa hổ

Thế cờ đặc sắc
Dương hương khóa hổ

Dương hương khóa hổ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/N2k1ab2/2R1a4/2R6/9/9/5r3/9/5n3/4r4/5K3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/N2k1ab2/2R1a4/2R6/9/9/5r3/9/5n3/4r4/5K3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. tiền xe tấn 1 – tướng 4 tấn 1
  2. hậu xe tấn 1 – tướng 4 tấn 1
  3. hậu xe bình 6 – tướng 4 thối 1
  4. mã 9 thối 8 – tướng 4 tấn 1
  5. xe 7 thối 2 – tướng 4 thối 1
  6. xe 7 thối 1 – tướng 4 tấn 1
  7. mã 8 tấn 7 – tướng 4 thối 1
  8. xe 7 bình 6 – sĩ 5 tấn 4
  9. xe 6 tấn 1

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang