Dương hương khóa hổ

Thế cờ đặc sắc
Dương hương khóa hổ

Dương hương khóa hổ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/N2k1ab2/2R1a4/2R6/9/9/5r3/9/5n3/4r4/5K3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/N2k1ab2/2R1a4/2R6/9/9/5r3/9/5n3/4r4/5K3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. tiền xe tấn 1 – tướng 4 tấn 1
  2. hậu xe tấn 1 – tướng 4 tấn 1
  3. hậu xe bình 6 – tướng 4 thối 1
  4. mã 9 thối 8 – tướng 4 tấn 1
  5. xe 7 thối 2 – tướng 4 thối 1
  6. xe 7 thối 1 – tướng 4 tấn 1
  7. mã 8 tấn 7 – tướng 4 thối 1
  8. xe 7 bình 6 – sĩ 5 tấn 4
  9. xe 6 tấn 1

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan