Khúc đột tẩy tân

Thế cờ đặc sắc
khúc đột tẩy tân
Khúc đột tẩy tân

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a1k3/4a1R2/5rNr1/9/6R2/9/9/9/3p1p3/3AK4

Tiên thắng

  1. tiền xe tấn 1 – tướng 6 tấn 1
  2. tiền xe bình 4 – sĩ 5 thối 6
  3. mã 3 tấn 2 – xe 8 thối 2
  4. xe 3 tấn 3
Phạm Tùng
Phạm Tùng

Với ước nguyện được cháy hết đam mê cùng bộ môn cờ tướng, mình tạo ra sân chơi này mong muốn được kết nối với kỳ thủ trong và ngoài nước, giao lưu, học hỏi. Hy vọng sẽ phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để lại bình luận

Bài viết liên quan